Uncategorized

October 31, 2017

5 Easy ways to FAIL in the IELTS exam.

5 Easy ways to FAIL in the IELTS exam. Try to prepare for the exam without improving your English. You do not need it. Perhaps the […]
October 30, 2017

November Calendar

Lịch học và lịch hoạt động trong tháng 11 tại Philinter: Lịch khai giảng các khóa học và đón sinh viên mới, cũng hướng dẫn nội […]
October 30, 2017

New students

Thứ sáu tuần vừa qua, Philinter đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt và đáng nhớ cho các bạn sinh viên. […]
October 25, 2017

Philinter Newsletter