Uncategorized

April 26, 2017

Hoạt động ngoại khóa_Zumba

Zumba là hoạt động ngoại khóa được mong đợi nhất vào thứ tư hàng tuần. Tại Philinter, cả học viên và giáo viên đều cùng nhau […]
April 26, 2017

Giải trí cuối tuần cùng học viên Philinter

Sau những giờ phút học tập căng thẳng thì vào dịp cuối tuần các bạn học viên Philinter lại cùng nhau đi du lịch, để cùng […]
April 26, 2017

News Casting

News Casting là một trong những hoạt động trong chương trình co-curricular program. Đây là một phần trong chương trình học ứng dụng, giúp học viên […]
April 19, 2017

How to be creative

Be creative, it means, artful, be cunning, be ingenious, be imaginative, be innovation