Uncategorized

June 1, 2017

KINH NGHIỆM 9 TUẦN IELTS 4.0 LÊN 6.0 TẠI PHILINTER

[STUDENT REVIEW] KINH NGHIỆM 9 TUẦN IELTS 4.0 LÊN 6.0 TẠI PHILINTER By: Lyon – Trần Anh Huy Chào các bạn , mình là Trần Anh […]
May 24, 2017

General IELTS v.s Academic IELTS

Phân biệt sự khác nhay giữ khóa General IELTS và Academic IELTS:
May 18, 2017

Grammar Power Test

Bài kiểm tra kỹ năng được kiểm tra vào tuần thứ 2 của tháng. Bài kiểm tra kỹ năng tập trung vào từng kỹ năng riêng […]
May 18, 2017

Chương trình học ứng dụng_ Co-curricular program Talkshow

CO-CURRICULAR PROGRAM: TALK SHOW Bạn đã từng xem các các chương trình talkshow, các tọa đàm trên truyền hình, bạn có bao giờ nghĩ sẽ có […]