Uncategorized

January 19, 2018

Philinter Cultural Dance Gala 2018

  Nhảy, khiêu vũ không chỉ là một môn thể thao mà nó còn là cả một loại hình nghệ thuật. Nó là loại hình nghệ […]
January 19, 2018

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa là những từ hoặc cụm từ có nghĩa giống nhau hoặc tương tự nhau trong Tiếng Anh. Bằng cách học các từ đồng […]
January 17, 2018

Chương trình học ứng dụng_ Social Roleplay

Chương trình này nhằm mục đích giúp học viên trở nên tự tin và lưu loát hơn trong giao tiếp xã hội. Học viên sẽ được […]
January 16, 2018

English Tips

To come across means to meet or find someone or something by chance. Examples: 1. Shawn had come across a black cat while he was walking […]