Uncategorized

October 17, 2017
GET AWAY

Phrasal Verb

It means to go somewhere different from where you live in order to have a rest or a holiday. Examples: 1. I think we should get […]
September 25, 2017
Karaoke

Philinter Karaoke Challenge 2017

Vào thứ sáu tuần cuối cùng của tháng Philinter đều tổ chức những chương trình hoạt động tháng đặc biệt_ Monthly themes, mỗi tháng một chủ […]
September 25, 2017
Ielts Listening one-on-one

Lớp học một -một tại Philinter

Khi tham gia khóa học IELTS tại Philinter, bạn sẽ được học từng kỹ năng riêng biệt với giáo viên lớp một một bên cạnh các […]
September 21, 2017
IELTS_Henrick

LUYỆN IELTS VỚI CỰU GIÁM KHẢO BRITISH COUNCIL TẠI PHILINTER

LUYỆN IELTS VỚI CỰU GIÁM KHẢO BRITISH COUNCIL TẠI PHILINTER Trường Anh ngữ Philinter là một trong hai trường tiếng Anh đầu tại Cebu, Philippines, vời […]