business trip

August 8, 2017

Thai Business Trip

Trong tháng đại diện Trường Anh ngữ Philinter Mr.Choi In Chủ tịch nhà trường, Tổng quản lý Ms.Jenny Chung và Quản lý người Thái Lan Ms.June […]