admin

March 11, 2017
IELTS MOCK TEST - LOVELY

Khóa IELTS full-time

Thi thử Ielts vào sáng thứ 7 hàng tuần là bắt buộc đối với học viên tham gia khóa học IELTS Full-time. Học viên sẽ làm […]
February 24, 2017
0224172

Học viên tốt nghiệp 24.02.2017

“Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.” – Colin Powell HOSTS: Teacher Peach and Teacher Goen OPENING REMARKS: Ms. […]
February 23, 2017
0227172

Học viên mới 27.02.2017

Tuần nay Philinter chào đón thêm 20 học viên mới trong đó có 6 bạn đến từ Việt nam. Chúc các bạn luôn học tốt và […]