admin

October 25, 2017

Philinter is hiring_ Vietnamese Student Staff

  Philinter is urgently hiring! Apply Now! Position: VIETNAMESE STUDENT STAFF DUTIES: Duties can vary depending on the situation of the school and needs of the […]
October 17, 2017

Phrasal Verb

It means to go somewhere different from where you live in order to have a rest or a holiday. Examples: 1. I think we should get […]
September 25, 2017

Philinter Karaoke Challenge 2017

Vào thứ sáu tuần cuối cùng của tháng Philinter đều tổ chức những chương trình hoạt động tháng đặc biệt_ Monthly themes, mỗi tháng một chủ […]
September 25, 2017

Lớp học một -một tại Philinter

Khi tham gia khóa học IELTS tại Philinter, bạn sẽ được học từng kỹ năng riêng biệt với giáo viên lớp một một bên cạnh các […]