admin

March 14, 2017

Chương trình học ứng dụng tại Philinter

CO- CURRICULAR PROGRAM: NEWS CASTING Chương trình News Casting là chương trình tin tức tổng hợp mà trong đó các thành viên trong nhóm sẽ chuẩn […]
March 14, 2017

Cơ hội thực tập tại nước ngoài và học Tiếng Anh miễn phí tại Philippines!

Philinter is urgently hiring! Apply Now! Position: VIDEO EDITOR DUTIES – Create and edit media for marketing – Optimize contents for online production – Input music, […]
March 11, 2017

Khóa IELTS full-time

Thi thử Ielts vào sáng thứ 7 hàng tuần là bắt buộc đối với học viên tham gia khóa học IELTS Full-time. Học viên sẽ làm […]
February 24, 2017

Học viên tốt nghiệp 24.02.2017

“Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.” – Colin Powell HOSTS: Teacher Peach and Teacher Goen OPENING REMARKS: Ms. […]