admin

June 13, 2017
English Tips

Can you answer this?

  CAN YOU ANSWER THIS? Which of the traditional five senses are dolphins believed not to possess? Learn English the Right way! #TheRightEnglishSchoolForYou #THE_BEST_ENGLISH_SCHOOL_IN_CEBU #Philinter
June 13, 2017
CNN2

Lớp CNN

CNN Class (SGC) Philinter đã được vinh dự trao tặng rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín với danh hiệu Best ESL school_ […]
June 6, 2017
S__2113553

Bạn có thể thực hành Tiếng Anh như thế nào khi ở tại Azon?

Điều quan trọng nhất khi học Tiếng Anh đó là bạn phải thực hành thật nhiều ngoài lớp học. Chúng tôi luôn luôn khuyến khích học […]
June 5, 2017
FEBRUARY Newletter Final

Bản tin tháng 6

Bản tin tháng 5 Word Class Philippine Company Award Philinter Education Center vừa được vinh dự nhận giải thưởng “ World Class Philippine Company” cho những […]