admin

April 26, 2017

Giải trí cuối tuần cùng học viên Philinter

Sau những giờ phút học tập căng thẳng thì vào dịp cuối tuần các bạn học viên Philinter lại cùng nhau đi du lịch, để cùng […]
April 26, 2017

News Casting

News Casting là một trong những hoạt động trong chương trình co-curricular program. Đây là một phần trong chương trình học ứng dụng, giúp học viên […]
April 19, 2017

How to be creative

Be creative, it means, artful, be cunning, be ingenious, be imaginative, be innovation  
April 12, 2017

Trung tâm Anh ngữ nào tốt nhất Philippines?

In Philinter, students can further enhance their ability in learning English while enjoying the friendly atmosphere. Quality classes are also given to accommodate students’ needs. Fascinating […]