admin

April 12, 2017

Trung tâm Anh ngữ nào tốt nhất Philippines?

In Philinter, students can further enhance their ability in learning English while enjoying the friendly atmosphere. Quality classes are also given to accommodate students’ needs. Fascinating […]
April 12, 2017

Relax time in Azon

Giữa những ngày hè nóng bức thì những bạn học viên tại khu KTX ngoài (Azon) có thể thoải mái tận hưởng cảm giác mát mẻ, […]
April 12, 2017

Philinter_ Small Group Class

  Lớp Power Multi Media, một trong những lớp học nhóm của chương trình Intensive Power Speaking (IPS), một khóa học chuyên sâu về nghe nói, […]
April 8, 2017

Bản tin tháng 3 tại Philinter