admin

May 24, 2017

General IELTS v.s Academic IELTS

Phân biệt sự khác nhay giữ khóa General IELTS và Academic IELTS:
May 18, 2017

Grammar Power Test

Bài kiểm tra kỹ năng được kiểm tra vào tuần thứ 2 của tháng. Bài kiểm tra kỹ năng tập trung vào từng kỹ năng riêng […]
May 18, 2017

Chương trình học ứng dụng_ Co-curricular program Talkshow

CO-CURRICULAR PROGRAM: TALK SHOW Bạn đã từng xem các các chương trình talkshow, các tọa đàm trên truyền hình, bạn có bao giờ nghĩ sẽ có […]
May 10, 2017

Hoạt động cuối tuần của học viên Philinter

Cuối tuần này bạn đã có kế hoạch cùng bạn bè đi đâu sau một tuần học tập căng thẳng chưa. Hãy thử tham khảo thác […]