admin

June 15, 2017

Hoạt động tình nguyện

Philinter Volunteer Program “No one can help everyone, but everyone can help someone.” _ Chúng ta không thể giúp đỡ được tất cả mọi người có […]
June 13, 2017

Cảm nhận học viên Azon

Hello everyone! My name is KUROKAWA TAKEHIRO, and I come from Japan. I really wanted to come to Philinter for a long time. The reason I […]
June 13, 2017

Can you answer this?

  CAN YOU ANSWER THIS? Which of the traditional five senses are dolphins believed not to possess? Learn English the Right way! #TheRightEnglishSchoolForYou #THE_BEST_ENGLISH_SCHOOL_IN_CEBU #Philinter
June 13, 2017

Lớp CNN

CNN Class (SGC) Philinter đã được vinh dự trao tặng rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín với danh hiệu Best ESL school_ […]