admin

December 12, 2017

Synonym

A synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Words that are […]
December 11, 2017

English Tips

It means extremely delicate and light in a way that seems too perfect for this world. Examples: 1. She’s the prettiest, most ethereal romantic heroine in […]
December 11, 2017

Team giáo viên pronunciation tại Philinter

Phát âm có phải là điểm yếu của bạn ? Nếu bạn luôn lo lắng khi nói chuyện với người nước ngoài, phát âm của mình […]
November 28, 2017

Philinter Monthly News

Cùng điểm lại những hoạt động nổi bật tại Philinter trong tháng qua nhé Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Philinter đã tổ chức chương trình […]